Hotline: +421 (650) 44 00 00
Streda, 8. december 2021, meniny má Marína. | V ponuke máme 0 voľných miest.
Personálny Asistent

Asistenčný systém interného riadenia vlastných flexibilných zamestnancov - brigádnikov  a obsadzovanie pracovných zmien flexibilnými zamestnancami s využitím interaktívnej komunikácie portálu www.burzabrigad.sk.
Základnou a súčasne hlavnou úlohou Personálneho asistenta je zabezpečiť úplnú dostupnosť v systéme zadaných pracovných zmien vlastnými flexibilnými zamestnancami - brigádnikmi klienta registrovanými na portáli. 

Personálny asistent UMOŽŇUJE:
• tvorbu, evidenciu a aktualizácia zoznamov flexibilných zamestnancov - brigádnikov na jednom mieste 24 hodín on-line k dispozícii,
• jednoduché a pohodlné zadanie pracovnej zmeny, ako aj celkovú prehľadnú evidenciu pracovných zmien,
• jednoduchú kontrolu a zobrazenie dostupnosti (obsadenia zadaných pracovných zmien) flexibilnými zamestnancami,
• oslovenie požadovaného počtu flexibilných zamestnancov - brigádnikov a doručenie im ponuky o voľných pracovných zmenách jedným klikom a to formou e-mailu a SMS správou,
• elektronické prihlásenie sa flexibilným zamestnancom - brigádnikom na vybratú pracovnú zmenu využitím interaktivity a elektronickým potvrdením účasti na pracovnej zmene,
• automatické doobsadzovanie neobsadených pracovných zmien flexibilnými zamestnancami, ktorí nie sú prihlásení na pracovnej zmene a majú k dispozícii pracovný hodinový fond. 
 
EKONOMICKÝ PRÍNOS Personálneho asistenta
1. Výrazná úspora pracovného času a zvýšenie efektivity práce u Manažérov, ktorí zabezpečujú obsadzovanie pracovných zmien flexibilnými pracovníkmi - brigádnikmi až o 30% z pracovného času.
2. Úspora výdajov a finančných prostriedkov na telefonickú komunikáciu pri organizovaní flexibilných hodín vlastnými brigádnikmi v rozsahu od 30% do 50 %.
3. Dostupnosť brigádnikov na pracovných zmenách dosahuje v systéme Personálny asistent 95% až 100%, plne automatizovanými procesmi bez potreby zásahu zodpovedných pracovníkov klienta.
4. Účinný nástroj na vyradenie neaktívnych brigádnikov zo mzdovej evidencie klienta a úspora v nákladoch na administratívnu správu personálnej a mzdovej agendy brigádnikov, ktorí dlhodobo nepracujú.
 
STRATEGICKÝ a SOCIÁLNY PRÍNOS Personálneho asistenta
1. Elektronizáciou obslužných procesov pri práci s flexibilnými pracovníkmi u klienta vzniká priestor na rast konkurencieschopnosti rastom produktivity práce a efektivity činností.
2. Elektronizáciou obslužných procesov je klient pripravený na jednoduché a rýchle implementácie zmien stratégie prípadne zmien vyplývajúcich z legislatívy.
3. Nárast schopnosti operatívnych reakcií na zmeny potrieb zákazníkov a schopnosti manažovania väčšieho množstva flexibilných pracovníkov.
4. Zvýšený záujem občanov o flexibilnú prácu u klienta, pretože získať flexibilnú prácu bude jednoduché a ľahko dostupné.

AK VÁS TÁTO SLUŽBA ZAUJALA a ešte nemáte svoj účet, zaregistrujte sa ako firemný klient (registrácia je bezplatná a môžete kedykoľvek požiadať o jej zrušenie).

Následne sa prihláste na svoj účet a na tomto mieste môžete požiadať o zriadenie služby na testovacie obdobie, počas ktorého je poskytovaná ZDARMA.


BurzaBrigad.sk Hotline: +421 (650) 44 00 00