Hotline: +421 (650) 44 00 00
Streda, 8. december 2021, meniny má Marína. | V ponuke máme 0 voľných miest.

Obchodné podmienky

Prehlásenie k správe údajov
1. Táto stránka sa nezaoberá zberom údajov o klientoch, ani ich ďalším využívaním ako hlavnou činnosťou. Zber údajov realizovaný formulármi je vedľajšou nevyhnutnou črtou služieb, ktoré stránka poskytuje firmám aj fyzickým osobám.
2. Údaje zozbierané formulármi na stránke, najmä údaje osobného charakteru, ako sú mená, adresy, dátumy, kontakty pre elektronickú komunikáciu a iné, nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej strane, a to zdarma, ani za odplatu, a takto vytvorená databáza nebude tretej strane ani zapožičaná.
3. Všetky údaje sú chránené ako fyzickými, tak aj elektronickými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zneužitiu.
4. Registráciou ste poskytli súhlas s poskytovaním údajov tretej strane tiež registrovanej na tejto stránke (platí pre vzťah Záujemca o brigádu -> Klient) za účelom uzatvorenia pracovno-právneho vzťahu medzi Záujemcom o brigádu a Klientom a prípravy s tým súvisiacej personálnej agendy pre príslušné inštitúcie (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad).
5. Údaje, týkajúce sa Záujemcov o brigádu, evidujeme výlučne za účelom poskytnutia pomoci pri vyhľadávaní brigády a jej zabezpečenia formou sprístupnenia údajov, týkajúcich sa Záujemcov o brigádu, zadaným požiadavkam Klientov na tejto stránke, čím svojou registráciou dávate súhlas.
6. Táto stránka pri prehliadaní využíva údaje z lokálneho počítača, uložené v tzv. COOKIES. Tieto údaje sú potrebné ad.1 k fungovaniu stránky ako takej, ad.2 na zjednodušenie práce. Údaje z COOKIES môžu byť v obmedzenej miere využité aj na monitorovanie správania užívateľov s cieľom vylepšenia funkčnosti stránky.
7. Návštevou tejto stránky, registráciou a využívaním jej služieb, súhlasíte s používaním zozbieraných údajov v zmysle charakteru, cieľov a zámeru, za ktorým bola stránka vytvorená.
                                                                                                               1.9.2010 Žilina
                                                                                                               burzabrigád.sk, s.r.o.

Obchodné podmienky