Hotline: +421 (650) 44 00 00
Streda, 8. december 2021, meniny má Marína. | V ponuke máme 0 voľných miest.
E-Supplies  

E-Supplies je systém outsoucingu elektronickej agentúry, ktorý umožňuje interné riadenie pracovných zmien a ich obsadzovanie vlastnými flexibilnými pracovníkmi (brigádnikmi) s využitím interaktívnej komunikácie na portáli www.burzabrigad.sk.

E-Supplies umožňuje:
• jednoduché zabezpečenie pracovných zmien vlastnými preškolenými, zaučenými,  flexibilnými pracovníkmi,
• on-line informácie o obsadenosti pracovných zmien flexibilnými pracovníkmi,
• jednoduchý a pohodlný nábor, aby nechýbali flexibilní pracovníci, 
• outsourcing  mzdových a personálnych činností, keď je výhodné, aby práca    
a výkony flexibilných pracovníkov boli súčasťou dodávky prác a služieb.
 
EKONOMICKÝ PRÍNOS E-Supplies
1. Výrazná úspora pracovného času u manažérov,  ktorí zabezpečujú obsadzovanie pracovných zmien flexibilnými pracovníkmi.
2. Úspora výdajov a finančných prostriedkov na telefonickú komunikáciu pri organizovaní flexibilných pracovníkov.
3. Dostupnosť brigádnikov na pracovných zmenách dosahuje v systéme E-Supplies  95% až 100%*, plne automatizovanými procesmi bez potreby zásahu zodpovedných pracovníkov klienta.
4. Účinný nástroj na vyradenie neaktívnych brigádnikov z evidencie klienta.
5. Úspora v nákladoch na administratívnu správu personálnej a mzdovej agendy flexibilných pracovníkov a celkové odbremenenie administratívnej správy.  
6. Presun nákladov na prácu flexibilných zamestnancov zo mzdových položiek do položiek služby realizované dodávateľom prác a služieb.

AK VÁS TÁTO SLUŽBA ZAUJALA a ešte nemáte svoj účet, zaregistrujte sa ako firemný klient (registrácia je bezplatná a môžete kedykoľvek požiadať o jej zrušenie).

Následne sa prihláste na svoj účet a na tomto mieste môžete požiadať o zriadenie služby na testovacie obdobie, počas ktorého je poskytovaná ZDARMA.


BurzaBrigad.sk Hotline: +421 (650) 44 00 00